Designbureauer skal forstærke industriens konkurrenceevne

Danmarks globale konkurrenceevne halter bagud i forhold til vores nabolande.

Det viser en aktuel undersøgelse fra World Economic Forum. Der skal derfor sættes skub i innovationen i det danske erhvervsliv, og det skal det statsstøttede Plus-program medvirke til.
Ifølge det internationalt anerkendte Global Competitiveness Index er både Norge, Sverige, Finland og Tyskland bedre rangeret end Danmark, når det gælder global konkurrenceevne. For at være rustet til et globalt og konkurrencepræget marked, er det nødvendigt, at danske virksomheder intensiverer fokus på deres konkurrencedygtighed.

En af løsningerne er at styrke erhvervslivets brug af strategisk design. Det mener et konsortium af Dansk Design Center, Dansk Industri, DTU og Design denmark, der har taget initiativ til Plus-programmet, støttet af Markedsmodningsfonden.

genkendelse_640x329ox_2-1

”Formålet med Plus-programmet er at bringe innovation ind i de danske virksomheder. Der er et enormt behov for, at danske virksomheder lærer at arbejde kontinuerligt med innovation, fordi det er vigtigt at være konkurrencedygtige globalt,” siger Iben Højer Hansen fra Dansk Design Center og programleder for Plus-programmet.

Et initiativ som Plus-programmet er vigtigt for at kunne følge med vores nabolande. Gennem programmet er 12 danske industrivirksomheder gået sammen med 12 designbureauer for at skabe nye forretningsideer ved hjælp af design. Målet er at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige på det globale marked.

Djævlens advokat

Hvert partnerskab bestående af en industrivirksomhed og et designbureau opnår støtte på 250.000 kroner, hvor målet er at modne industrivirksomhederne til global konkurrence. Et af partnerskaberne består af den midtvestjyske industrivirksomhed SKOV og designbureauet Attention Group fra København. Begge parter ser helt klare fordele ved programmet.

”Vi har med Plus-programmet fået et springbræt for at få sat et vigtigt projekt i søen. Vi kan som designbureau komme ind som djævlens advokat. Vi er ikke bundet af at være SKOV. Vi tænker ikke som SKOV-medarbejdere. Men vi har en masse viden om rigtig mange forskellige systemer og teknologier fra mange forskellige industrier” siger Anders B. Kiertzner, Director of Research & Insights ved Attention Group.

2016_10_06_sofie_anders_postit_brainstorming5
Anders B. Kiertzner, Director of Research & Insigths sammen med Product & Service Designer Sofie  Lefévre

SKOV producerer ventilations- og produktions overvågningssystemer til landbrug, og virksomheden har været på markedet i 50 år. Det er derfor vigtigt at følge med tiden og altid have øje for markedskonkurrencen. Her var Plus-programmet en oplagt mulighed for SKOV til at intensivere deres fokus på innovation.

”Det handler for os om at få et skub i den rigtige retning. Vi ser det som en mulighed for at komme i gang med nye teknologier, som kan hjælpe os med at få et konkurrencemæssigt forspring. Hvordan afgør vi, om vi sidder på en død hest? Eller om vi skal fortsætte i samme retning? Det er det, vores projekt med Plus-programmet handler om. Projektet er for os en øjenåbner, hvor vi får nogle værktøjer til at vælge, om vi skal sadle om. Det vigtige er, at vi forstår, hvordan vores kunder agerer på markedet, og at vi er i stand til at tilpasse os deres behov,” siger Mads Frederiksen, forretningsudvikler ved SKOV.

Fra effektivisering til innovation

Under finanskrisens udfordrende tider har løsningen for mange virksomheder været at effektivisere deres eksisterende forretning. Men fokus i Plus-programmet er derimod at finde løsninger gennem innovation og design.
”Mange virksomheder er bundet op på, at de har en forretning, der drifter. Men rigtig mange virksomheder har nået et punkt, hvor de ikke kan effektivisere sig ud af flere ting. Og her mener vi, at designbureauer kan hjælpe erhvervslivet med at få nogle nye indsigter,” siger Iben Højer Hansen.

SKOV imødekommer allerede konkurrencen på det globale marked ved at have en afdeling for forretningsudvikling. Men de innovative løsninger findes ikke altid internt. I nogle tilfælde er det vigtigt at få et eksternt blik på sin forretning. Netop det ser Mads Frederiksen fra SKOV en stor værdi i:

skov-a-s-niels-friis-mads-frederiksen_web-e1465378396554
Mads Frederiksen, forretningsudvikler, SKOV A/S

”Som projektansvarlig bliver jeg udfordret af nogle andre tankegange, der ikke er forurenet af den måde, vi tænker på hos SKOV. Attention Group har været meget udfordrende og spurgt ind til alle elementer i vores forretning. De har tegnet en brugeroplevelse af vores løsninger, som bliver betragtet fra alle synsvinkler. Lige fra kundens kontakt med vores sælgere over service og installation til kundens daglige brug af vores løsninger.”

Forudse fremtidig konkurrence

I alt 24 partnerskaber søgte i år om støtte gennem Plus-programmet. Ud af dem blev halvdelen udvalgt som kvalificerede til at opnå økonomisk støtte. Interessen for programmet vidner samtidig om, at der i den danske industri er et stort behov for innovation gennem designtænkning. En tendens, som Anders B. Kiertzner fra Attention Group, kan nikke genkendende til.

”Vi oplever i høj grad, at der blandt de danske virksomheder er kommet et større behov for at tænke designstrategisk. Det er vigtigt for danske virksomheder konstant at have et innovativt blik og altid søge nye muligheder. Ellers falder de fra. I Danmark har vi en tendens til at blive mætte eller tilfredse. Vi ser derfor, at veletablerede danske virksomheder bliver overhalet af nye spillere på markedet,” siger Anders B. Kiertzner.

Men en ting er at styrke sit fokus på innovation. En anden ting er at forudse, hvordan markedet udvikler sig i fremtiden.

”Der er ingen af os, inklusiv Attention Group, som ved, hvad der sker om tre eller fem år. Hvornår kommer den næste store ændring i vores marked? Når den slags sker, skal vi være i stand til at identificere den og agere efter det. SKOV er en velkonsolideret virksomhed, men vi har brug for at vide, hvad vi skal satse på i morgen,” siger Mads Frederiksen fra SKOV A/S

Forstå markedet bedre

Netop blikket for innovation er altafgørende for danske virksomheder med et internationalt fokus. Det mener, Anders B. Kiertzner fra Attention Group.
”Danske virksomheder 0plever lige pludselig, at den smarte og banebrydende teknologi, de præsenterede på markedet for 20-30 år siden, ikke er så speciel længere. Nogle virksomheder gør desværre ikke nok for at forstå, hvor markedet er på vej hen, og hvilke andre spillere der er på markedet. Det er de spørgsmål, som virksomheder beder os om hjælp til at give svar på. På den måde bliver de rustet til at møde et konkurrencepræget, globalt marked.”

Partnerskabet mellem SKOV og Attention Group fortsætter frem til slutningen af oktober. Herefter bliver der lavet en evaluering af virksomhedernes udbytte. Plus-programmet kører sit sidste forløb i 2017.

 

 

FAKTA OM PLUS-PROGRAMMET

• Plus-programmet finansieres af Markedsmodningsfonden. Programmet drives af et konsortium bestående af Dansk Design Center, Dansk Industri, DTU og Design Denmark.
• 24 partnerskaber søgte om støtte i 2015, og halvdelen af partnerskaberne blev godkendt.
• Hvert partnerskab får tildelt 250.000 kr., mens designbureauet selv skal bidrage med egenfinansiering på 50.000 kr.
• Formålet med programmet er at øge den danske industris globale konkurrenceevne.

FAKTA GLOBAL KONKURRENCEEVNE

• Ifølge Global Competitiveness Report er Danmark placeret på en 12. plads, når det gælder global konkurrenceevne.
• Vores nabolande Norge, Sverige, Findland og Tyskland er alle højere rangeret end Danmark.
• World Economic Forum måler de enkelte landes konkurrenceevne på 114 parametre fordelt på 12 hovedområder.

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2016-2017

YDERLIGERE INFO OM PLUS-PROGRAMMET

http://www.attention-group.com

https://www.skov.com/da
KONTAKTOPLYSNINGER
Anders B. Kiertzner
Director of Research & Insights v. Attention Group
53 61 38 00
ank@attention-group.com

Mads Frederiksen
Forretningsudvikler v. SKOV
52 13 55 79
mfr@skov.dk

Iben Højer Hansen
Programleder for Plus-programmet
28 11 45 89
ihh@ddc.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s